Wat wordt verstaan onder goede ventilatie?

Een goed ventilatiesysteem zorgt ervoor dat de aerosolen de ruimte uit gedrukt worden door genoeg lucht te verversen. Dit kan door een hogere luchtdruk of door een goede combinatie van aanvoer en afzuigen.
Een slechte ventilatie kan een aerosol in de ruimte juist verder verspreiden. De lucht wordt dan door meerdere vertrekken heen geblazen, zoals helaas vaak in zorginstellingen gebeurd moet zijn.
Wanneer een deel van de afgezogen lucht weer opnieuw wordt ingeblazen spreek je van recirculatie.

De meer formele manier om te stellen waaraan ventilatie moet voldoen is deze volgende korte beschrijving:

“Voor een coronaproof ventilatiesysteem moet in eerste instantie sprake zijn van een gedefinieerde luchthiërarchie die de virus aerosolen wegdrukt, met genoeg luchtcapaciteit (ventilatievoud: m3/h), zodat het binnen enkele minuten een veilige situatie teweeg kan brengen. De gebruikte luchtkwaliteitstechnologieën om het virus het hoofd te kunnen bieden moeten voldoen aan bepaalde efficiency- (CADR) en veiligheidseisen. Alles moet integreerbaar zijn in een luchtbehandelsysteem onder acceptabele life-cycle-kosten”.

Hoe nu verder? 2. Deltaplan Ventilatie
Input voor het Deltaplan Ventilatie

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.