Het overgrote deel van de besmettingen ontstaan door het inademen van de aerosolen met daarin het virus. Dan komt het virus in de longen terecht en als dat over een bepaalde grens gaat, die per persoon verschilt, kunt u geinfecteerd raken.

Hoewel het nog niet vaststaat, lijkt het erop dat die grens voor jongeren hoger is dan voor ouderen. En de grens voor mensen met een zwakkere gezondheid lager is dan voor mensen met een goede gezondheid.

De kans dat u het virus (lang) inademt is duidelijk groter als u in een besloten ruimte bent zonder goede ventilatie en/of goede luchtzuivering. Vooral als daar nogal wat mensen zijn, die u normaliter niet ontmoet. Als veel van die mensen zingen of hard praten dan is de kans groter dat er (veel) virusdeeltjes de lucht in komen.

Bent u in een gebied waar weinig mensen zijn die besmettelijk zijn dan is de kans natuurlijk ook een stuk kleiner dat u in zo een ruimte toch besmet wordt. 

U kunt ook besmet raken als u een tijdje face-to-face met iemand spreekt, waarbij de gezichten op minder dan 1 meter van elkaar zijn. Ook dan is de kans het grootst dat het via aerosolen gebeurt, die u dan een tijd inademt.

De kans dat u besmet wordt omdat u een voorwerp aanraakt waarop het virus zich bevindt, wordt als (heel) klein gezien, omdat dat virus zich niet meer kan vermenigvuldigen. Slechts onder uitzonderlijke omstandigheden is dit wel mogelijk. Echter bent u dan nog niet besmet. Het virus moet 1) eerst nog via uw hand, (binnen drie minuten) op een plek komen waar hij uw lichaam kan binnen dringen en 2) zorgen dat u besmet raakt.

De WHO en RIVM namen aan dat de besmettingen vooral verliepen via grotere druppels die in uw neus of mond terecht komen. Maar onderzoek wijst uit dat de kans dat dit gebeurt, als u verder dan 50 centimeter van iemand anders verwijderd bent, erg klein is. En zelfs als het gebeurt betekent dat noch niet automatisch dat die druppel ook tot een besmetting zal leiden. Onderzoek heeft uitgewezen dat het risico via inademen van het virus een groter is dan via die grotere druppel in neus en mond.

Mijn conclusies en adviezen, versie 31-08-2020
Game, set & match; het zijn de aerosols 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.