Kan ik veilig naar school?

Wat het RIVM tot nu toe over de ventilatie heeft gezegd vind ik van dezelfde orde als wat ze in maart hebben gezegd over mondbescherming in de zorg. Nieuwsuur heeft daar een vernietigende reportageserie over gemaakt. En als schoolbesturen en gemeentes (die verantwoordelijk zijn voor de huisvesting) denken dat ze zich achter de protocollen van het RIVM kunnen verschuilen, raad ik ze aan die reportage nog eens goed te bekijken. Volgens VWS hadden de werkgevers in de zorg namelijk hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en niet  zomaar de instructies van het RIVM moeten volgen.

De aanwezigen in een klaslokaal ademen CO2 uit en als er geen voldoende verse lucht aanvoer is neemt het CO2 gehalte toe. En daardoor is het een goede indicator van het verversen en als er ververste wordt neemt het risico dat er aerosolen met het virus blijven zweven neemt het af.
Ik roep schoolbesturen en directies op hun verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van dit onderwerp en zich niet te verschuilen achter het RIVM-protocol.
Het Ministerie van Onderwijs heeft aan scholen gevraagd voor 1 oktober inzicht te verschaffen in de situatie m.b.t. ventilatie op scholen. Die verslagen zouden ook in bezit dienen te komen van de MR-raden van scholen en gedeeld moeten worden met ouders. Inclusief het daaraan gekoppelde actieplan en protocol.
Uit het buitenland blijkt dat er nogal wat besmettingen ontstaan op scholen. De leerlingen hebben er doorgaans weinig last van, maar het lijkt erop dat ze wel anderen kunnen besmetten.
Wij denken dus dat veel leraren moeten beseffen hoe belangrijk dit onderwerp is ter bescherming van henzelf, hun leerlingen en de ouders. Zij moeten aan hun school(-bestuur) eisen gaan stellen ten aanzien van het ventilatiebeleid en het keuren en coronaproof maken van het HVAC-systeem.
Daarnaast lijkt het me noodzakelijk dat voor iedere lokaal een CO2-meter beschikbaar is, waarbij het ook duidelijk moet zijn wat de leraar moet en kan doen als het CO2-niveau te hoog oploopt.
Juist om te zorgen dat de scholen ook open kunnen blijven in najaar en winter zou dit de hoogste prioriteit van iedereen behoren te zijn!


Hieronder staan links naar blog waar ik dit heb beschreven. Mobile lucht reinigende apparaten in klaslokalen kunnen hierbij helpen. De stad New York heeft er 10.000 gekocht voor al haar 1800 scholen. Hier zijn meerdere studies naar gedaan en hij lijkt een goede aanvulling te zijn om ruimtes vrij van virus bevattende aerosolen te krijgen. Dit zou door een professioneel bedrijf getest moeten worden.

Daarom pleiten wij voor een  ventilatiekeurmerk voor openbare ruimtes.
Deltaplan ventilatie!!

Zin en onzin over ventilatie op scholen 

De urgentie van het Deltaplan Ventilatie voor scholen

Zo kan het wel goed gaan op scholen

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.